Privacyverklaring

Schildersbedrijf Sinke is een schildersbedrijf en is gevestigd aan de J. Marisstraat 14d te Marknesse en staat ingeschreven onder KvK nummer 390.70.794 bij de KvK te Lelystad.

Schildersbedrijf Sinke respecteert de privacy van al haar bezoekers van de website en gebruikers van haar dienstverlening waarvoor het nodig is om gegevens te verzamelen. Schildersbedrijf Sinke verzamelt, verwerkt en bewaard alleen persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Schildersbedrijf Sinke verzamelt persoonsgegevens handmatig.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Alle persoonsgegevens die door de website van Schildersbedrijf Sinke worden automatisch verzameld wanneer onze website wordt bezocht of handmatig verzameld wanneer er een contactformulier wordt ingevuld. Deze gegevens worden 12 maanden bewaard, waarna ze worden verwijderd. Deze gegevens worden verzameld om verzoeken om informatie te kunnen beantwoorden, of uitvoer te kunnen geven aan de overeenkomst die met Schildersbedrijf Sinke is gesloten.

Persoonsgegevens
Schildersbedrijf Sinke verwerkt de volgende persoonsgegevens via de website:

  • Voornaam en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mail adres
  • IP adres
  • Gegevens die je browser meestuurt

Schildersbedrijf Sinke verwerkt de volgende persoonsgegevens om uitvoer te kunnen geven aan de gesloten overeenkomst of in geval van een verzoek tot advies:

  • Voornaam en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mail adres
  • Telefoonnummer of mobiel nummer

Schildersbedrijf Sinke bewaard persoonsgegevens die zijn verkregen doordat er een overeenkomst tot opdracht is afgesloten, gedurende de duur van de overeenkomst en/of gedurende de door de wet gestelde termijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals bijvoorbeeld de belastingwet. Schildersbedrijf Sinke bewaard persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen, waarvoor je persoonsgegevens zijn verzameld, te realiseren.

Derden
Schildersbedrijf Sinke deelt persoonsgegevens niet met derden tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst zoals bij een adviesaanvraag, een informatieverzoek om tarieven, uitbesteding van werk aan derden (in overleg) etc. of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting zoals de belastingwet. Bijvoorbeeld bij een adviesaanvraag of informatieverzoek om tarieven worden persoonsgegevens gedeeld met de verfleverancier, timmerman of glaszetter om uitvoer te kunnen geven aan de overeenkomst of aan het informatieverzoek.

Bezoekgegevens en klikgedrag
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Hiermee kan het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser.

Inzage, correctie, kopie en recht op vergetelheid
Je hebt het recht op inzage, correctie, een kopie en het recht om vergeten te worden. Indien je wenst dat Schildersbedrijf Sinke niet langer jouw persoonsgegevens bewaard of wil je je inzien welke gegevens Schildersbedrijf Sinke heeft, kun je een verzoek indienen via info@schildersbedrijfsinke.nl. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt je ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden op onderstaand adres:

Schildersbedrijf Sinke
Waterlelie 19
8316 NN Marknesse

Beveiligingsmaatregelen
Schildersbedrijf Sinke maakt gebruik van diverse beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens veilig te stellen. De website van Schildersbedrijf Sinke maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat. Schildersbedrijf Sinke neemt de bescherming van je persoonsgegevens heel serieus en heeft passende maatregelen getroffen, die periodiek worden gecontroleerd en geupdate zodat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht je nog op- en/of aanmerkingen hebben over de veiligheid van onze website, misbruik van onze website of andere vragen hebben, dan verzoeken wij je die via info@schildersbedrijfsinke.nl aan ons kenbaar te maken.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.